Användarvillkor

Avsnitt 1 ANVÄNDARVILLKOR

Webbplatsen http://www.flowlow.se ägs och underhålls av Flowlow och omfattas av nedanstående villkor och bestämmelser. Din åtkomst till och användning av domänen www.flowlow.se regleras av de villkor och bestämmelser som anges i detta juridiska meddelande. Flowlow uppmanar dig att gå igenom följande grundläggande regler som styr användningen av vår sida. Om du inte accepterar dessa villkor, får du inte åtkomma eller använda webbplatsen www.flowlow.se.

Observera att din användning av vår sida utgör ditt godkännande av att följa och vara bunden av detta avtal.

1.1 ÄNDRINGAR

Flowlow förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra produktspecifikationer och priser utan föregående meddelande. Produkterna är tillgängliga så länge lagret räcker. Eventuella felaktigt annonserade eller felaktiga priser är inte bindande för Flowlow och kan justeras när som helst.


1.2 EGENDOM

All information, dokument, bilder, material på denna sida publiceras av eller licensieras till Flowlow. Du har endast tillstånd att använda material från vår sida för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du kan ladda ner, skriva ut och kopiera detta material för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Kommerciell användning av någon information, dokument, bild eller material av dig, eller någon annan auktoriserad av dig, är förbjuden, och obehörig användning kan strida mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och offentlighet samt kommunikationsbestämmelser och stadgar. Eventuell licens eller rätt att använda något varumärke eller servicevarumärke som visas på webbplatsen måste ges skriftligt tillstånd från en företagsanställd.

Flowlow kommer aggressivt att skydda sina immateriella egendomsrättigheter i enlighet med lagen.

1.3 - KONFLIKT

Eventuell konflikt som uppstår som ett resultat av detta avtal ska lösas av Europeiska gemenskapernas domstolar. Avtalet ska tolkas, tolkas och verkställas uteslutande i enlighet med dansk lag.

Avsnitt 2 – PRODUKT

Produkterna som visas på denna webbplats visas så exakt som möjligt, men de färger som visas på produkterna beror på användarens skärm, och Flowlow kan inte garantera att användarens skärm exakt visar de faktiska färgerna på produkterna. Varje produkt tillverkas med hjälp av naturprodukter, och träbasen du får kan skilja sig i färg och ådringsmönster från bilder som finns på vår webbplats.

Avsnitt 3 – BESTÄLLNINGAR

Alla beställda produkter är endast för personlig användning och gåva. Produkter som säljs och/eller levereras av Flowlow får inte säljas vidare i någon form eller på någon plats; vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot obehörig och icke-officiell försäljning eller visning av varor.

Flowlow förbehåller sig rätten att avvisa varje order. I så fall meddelar vi dig och återbetalar hela det köpta beloppet.

Avsnitt 4 - FRAKT

4.1 – FRAKTKOSTNADER Frakt

- och expeditionsavgifter som bedöms vid köptillfället gäller endast för den första sändningen av varor. Ytterligare avgifter kommer att debiteras om din produkt returneras till oss, oavsett om det är avsiktligt eller på grund av transportören oförmåga att leverera på grund av felaktig adress, kundens oförmåga att hämta eller ta emot skickat paket eller oförmåga att betala tull/moms eller andra avgifter.

Flowlow kommer att debitera ytterligare frakt- och hanteringsavgifter för varje leveransförsök du begär. Dessa avgifter är baserade på varierande fraktkostnader och kan vara högre än de ursprungliga frakt- och expeditionsavgifterna som bedömdes för din order. Om du väljer att avstå från din produkt kommer priset på produkten att återbetalas till dig. Fraktkostnader återbetalas inte när ett försök att skicka din produkt har gjorts. Leveransen tar normalt 5 till 12 dagar, men förseningar kan uppstå i 1-2 veckor i händelse av ytterligare en COVID-nedstängning, eftersom våra logistikpartners försöker undvika global nedstängning.

4.2 – ADRESS OCH PERSONUPPGIFTER

Adresser och personuppgifter måste endast skickas in med tecken som finns i det engelska alfabetet. Adresser eller namn som innehåller internationella tecken är ogiltiga. Om en order innehåller sådana tecken kommer vi att försöka kontakta dig för att ange ett giltigt namn och/eller adress. Telefonnummer måste lämnas vid köp av alla order. Telefonnummer är nödvändiga för kontakt vid leverans.

4.3 – TRANSPORT

Produkter som köps från webbplatsen transporteras och levereras till dig av en oberoende transportör som inte är ansluten till eller kontrollerad av Flowlow. Beroende på plats används följande transportörer (FedEx, DHL, UPS, USPS, POSTNORD, GLS, DAO). Om du behöver specifik information om hur din försändelse kommer att levereras, vänligen kontakta kundeservice@flowlow.dk När din produkt väl har skickats från vårt lager har vi ingen kontroll över posttjänsten och kan inte ta ansvar för eventuell försenad leverans eller om ett paket går förlorat under transporten. Om du upplever problem med din leverans, vänligen kontakta det ansvariga fraktbolaget och meddela oss via e-post.

AVSNITT 5 – TULL, MOMS OCH ANDRA AVGIFTER

Tull (eller tulltariffer) fastställs av destinationslandets tullmyndigheter och bestäms av en kombination av ursprungslandet eller tillverkningen av de köpta varorna och klassificeringen av dessa varor enligt ett harmoniserat system antaget och används av många länder. Kontrollera din lokala tullmyndighets webbplats för de senaste uppdateringarna om momssatser, tulltariffer och andra avgifter. Flowlow tar inget ansvar för eventuella avgifter.

5.1 - DEKLARERAT VÄRDE

Flowlow kommer inte att minska det deklarerade värdet på varor för att kringgå de tullbestämmelser som fastställts av någon reglerande myndighet.

Cookies och integritetspolicy  

  1. Vad är en kaka?

En cookie är en liten datafil som samlar in digitala fotspår om dig när du rör dig online. Cookies lagras på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker vår webbplats. Man skiljer på första- och tredjepartscookies. Förstapartscookies placeras av Flowlow, där tredjepartscookies placeras av en av Flowlows partners. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Andra cookies hjälper oss t.ex. med att få en överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta hemsidan efter dina behov och intressen. Cookies minns t.ex. vad du har lagt i en eventuell varukorg, om du tidigare besökt sidan, om du är inloggad och vilket språk du vill ska visas på hemsidan. Sammantaget används cookies alltså som en del av vår tjänst för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig.

För vilka ändamål använder vi cookies?
För att förtydliga vilka cookies vi använder har vi kategoriserat dem i vår Cookie-deklaration nedan, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om ditt val av cookies. Vi har kategoriserat våra cookies i:

Nödvändigt: cookies som hjälper till att göra webbplatsen användbar genom att aktivera de grundläggande funktionerna som navigering på sidan.

Funktionell (personlig): cookies som gör det möjligt att spara information som ändrar hur webbplatsen ser ut eller beter sig, till exempel din intressehistorik.

Statisk: cookies som hjälper oss att förstå hur du som användare använder webbplatsen.

Marknadsföring: cookies som används för att samla in information om besökare på webbplatser. Syftet med denna samling är att visa annonser som är relevanta och engagerande för dig baserat på informationen som cookien samlar in.

Vilken information behandlar vi om dig?
När du har gett ditt samtycke till att vi placerar en cookie på din enhet behandlar vi den information vi får via den aktuella cookien. Beroende på dina cookie-preferenser kan vi behandla följande personuppgifter om dig:

Teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon

Din IP-adress

Din geografiska plats

Ditt beteende på denna och andra webbplatser över flera kanaler

Dina intressen och sökhistorik

Information om transaktioner